3DM-GX5-45 INERTIAL SENSOR MET BESTE GNSS/INS TECHNOLOGIE, NAUWKEURIGER EN 20% GOEDKOPER

AE Sensors BV introduceert de 3DM-GX5-45, een inertial sensor met [...]