Met ingang van oktober 2015 heeft AE Sensors de vertegenwoordiging op zich genomen van Gill Sensors & Controls uit Engeland. Het programma van Gill omvat onder meer contactloze positiesensoren, zowel voor hoek-verdraaiing als voor lengtemeting, capacitieve niveausensoren voor zowel vaste bulkgoederen als vloeistoffen, ultrasone flowsensoren, speedsensoren en conditioning-monitoring-sensoren. De sensoren worden o.a. toegepast bij auto- en motorsport onder zware omstandigheden. De positie-sensoren worden vooral gebruikt in de machinebouw. Niveau-sensoren vinden hun toepassing in vele mobiele toepassingen, zowel ter land als te water. Voor de maritieme sector is er een speciale uitvoering leverbaar voor gebruik in vuilwatertanks. De Conditioning-monitoringsensor wordt gebruikt waar smeer- en/of hydrauliekolie gecontroleerd moet worden op (vaste) slijtdeeltjes of water. De speedsensoren zijn hall-effectsensoren die tot 20 kHz pulsen kunnen opnemen van voorbijkomende magnetische deeltjes, zoals bijvoorbeeld tanden van tandwielen. Ze worden veel ingezet als toerental-opnemers.