AE Sensors heeft een geheel nieuwe en zelf ontwikkelde sensorlijn in het leveringspakket met LoRa® communicatie. Deze lijn bestaat in 1e instantie uit een 6-tal typen sensoren welke allen standalone werken en draadloos kunnen worden uitgelezen. Dit signaal kan via het LoRa® netwerk van de KPN, welke een landelijke dekking heeft, worden verstuurd. Echter het is ook mogelijk om de data lokaal te ontvangen via een zogenaamde “private gateway” zodat er niet hoeft worden afgerekend over de ontvangen data. Groot voordeel van verzenden over LoRa® is het lage energieverbruik, met 2 penlites  en 1 keer per 15 minuten zenden kan men makkelijk meer dan 1 jaar doen en met een D-cell wel 10 jaar! Tevens de verre reikwijdte van 10 tot 15 kilometer is aangenaam. Hieronder volgt een uiteenzetting van de typen sensoren welke nu worden geleverd met een LoRa® communicatie. Ook kan de sensor worden uitgelezen via Bluetooth (BLE).

AE-Spleetmeting
De  spleetmeting kan ingezet  worden bij o.a. spleet-,  crack- of scheurmetingen. Hierbij wordt een ontstane spleet of scheur actief bewaakt of deze niet groter wordt. Daar de meting volledig standalone werkt is deze eenvoudig te plaatsen en hoeft men geen voedings- en datakabels aan te leggen. Door het gebruik van LoRa® en de energie zuinige meetmethode is de AE Spleetmeting bij uitstek geschikt voor toepassingen in de civiele techniek en transport sector. Het monitoren van spleten in gebouwen, verplaatsing van brugdelen, maatveranderingen door krimpen/uitzetten van spoorstaven zijn een aantal voorbeelden van toepassingen. De spleetmeting is de basis meting, een temperatuur meting is bonus en wordt op de print gemeten en in de te verzenden data meegestuurd.

AE-Broei(monitor)
De insteektemperatuurmeter, AE-Broei, bestaat uit een robuuste RVS buis met handvaten, welke ingestoken kan worden in bijvoorbeeld een berg of hoop van cacao, suikerbieten, aardappelen of andere oogst/gewassen die bewaakt moeten worden op temperatuur in de kern. De opnemer meet de temperatuur boven en in de hoop. Loopt de temperatuur in de hoop op dan is er broei aanwezig en zullen er maatregelingen getroffen moeten worden. Hetzelfde geldt bij vorst.

AE-Analoogmonitor-Level
Deze universele Mote kan o.a. ingezet worden om het niveau van allerlei vloeistoffen middels een druk/niveau opnemer met 0/4…20mA, 0…5/10VDC of 0.5…4.5VDC uitgang te meten. Opnemer wordt gepulst gevoed zodat deze op een zeer energiezuinige manier kan werken met een aantal batterijen als voeding. Grondwaterstand, getijdemetingen, tankmetingen, etc. zijn een aantal toepassingen die zich uitstekend lenen voor een oplossing met deze LoRa® interface.

AE-Luchtkwaliteitsmonitor
De AE Luchtkwaliteitmonitor LoRa monitort de kwaliteit van de lucht op het gebied van temperatuur, CO, CO2 en relatieve vochtigheid. De sensor is bedoeld voor gebruik in een woning, kantoor, school of werkplaats/loods en heeft een interne netvoeding zodat er geen batterijen nodig zijn. Door toepassing van een gecertificeerde CO sensor is het gelijk een brandmeldsensor voor rookgas detectie.

AE-Gewasmonitor
De AE-Gewasmonitor Schimmel is bedoeld voor de bewaking van een gewas dat schimmel gevoelig is. Deze monitor meet op 2 posities de relatieve vochtigheid en de temperatuur. Door de box boven het gewas te plaatsen en de sensor aan de kabel onder het blad van het gewas kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheid vocht die aanwezig is en de temperatuur erbij. Middels ontwikkelde modellen kan dan worden bepaald of schimmelbestrijding noodzakelijk is.

AEnclino-LoRa
Scheefstandmeting (inclinatie) met een resolutie van 0,03°, voor het meten aan o.a. gebouwen, bruggen, machines, etc. Heeft tevens een temperatuurmeting onboard.