AE Sensors heeft een geheel nieuwe en zelf ontwikkelde sensorlijn in het leveringspakket met LoRa® communicatie. Het 1e type wat geïntroduceerd wordt is de standalone spleetmeting welke ingezet kan worden bij o.a. spleet-,  crack- of scheurmetingen. Hierbij wordt een ontstane spleet of scheur actief bewaakt of deze niet groter wordt. Dit signaal kan via het LoRa® netwerk van de KPN, welke een landelijke dekking heeft, worden verstuurd. Echter het is ook mogelijk om de data lokaal te ontvangen via een zogenaamde “private gateway”zodat er niet hoeft worden afgerekend over de ontvangen data. Groot voordeel van verzenden over LoRa® is het lage energieverbruik, met 2 penlites  en 1 keer per 15 minuten zenden kan men makkelijk meer dan 1 jaar doen, en de verre reikwijdte, 10 tot 15 kilometer is haalbaar. Daar de meting volledig standalone werkt is deze eenvoudig te plaatsen en behoeft men geen voedings- en datakabels aan te leggen. Door het gebruik van LoRa® en de energie zuinige meetmethode is de AE Spleetmeting bij uitstek geschikt voor toepassingen in de civiele techniek en transport sector. Het monitoren van spleten in gebouwen, verplaatsing van brugdelen, maatveranderingen door krimpen/uitzetten van spoorstaven zijn een aantal voorbeelden van toepassingen.
De spleetmeting is de basis meting, een temperatuur meting is bonus en wordt op de print gemeten en meegestuurd .